Bezbednost:

 • Hidraulični uređaj koji sprečava naglo spuštanje i udar viljuškara
 • Odsustvo vibracija prilikom prolaska profila jarbola
 • Prednja radna svetla
 • Prednja i zadnja oprema za signalno osvetljenje
 • Okretno svetlo upozorenja
 • Zujalica za vožnju unazad
 • Zaštitna rešetka na gredi viljuške
 • Hidrodinamički menjač Powershift 1/1

Udobnost:

 • Hidraulični servo sistem upravljanja
 • Pogodno lociran displej koji prikazuje glavne radne parametre
 • Elektrohidraulični prekidač smera kretanja
 • Ergonomsko sedište sa sigurnosnim pojasom
 • Retrovizor
 • Prednje tripleks staklo sa brisačem

Pouzdanost:

 • Kombinacija visokokvalitetnih komponenti i savremenih proizvodnih tehnologija
 • Niski nivoi temperature rashladne tečnosti
 • Robusna šasija bez plastičnih komponenti u područjima sa jakim udarima
 • Konektori otporni na vlagu, potpuno inkapsulirana elektronska kontrolna jedinica
 • Podignuti sistem za usis vazduha motora

Životna sredina:

 • Motor koji ispunjava sve zahteve EU za emisiju izduvnih gasova
 • Izuzetno nizak nivo vibracija i buke
 • Impco gasni sistem, ekonomična potrošnja goriva
 • Izbegavajte stavljanje azbesta, kadmijuma, žive i drugih štetnih materija u opremu
 • 99% mašinske reciklaže

Vrste uređaja za podizanje:

 • dupleks: visina podizanja od 3.000 mm do 6.500 mm
 • dupleks potpuno slobodno podizanje: visina podizanja od 3.000 mm do 5.500 mm
 • tripleks: visina podizanja od 3.600 mm do 7.000 mm
Arhibet
Joter
Brzan plast
Božić i sinovi
D-company
Fabrika šećera Crvenka